การศึกษาวรรณกรรมลายลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศในงาน “การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันจันทร์ที่ 04 พฤษภาคม 2009 เวลา 14:53 น.

สาขาวิชาภาษาไทย  โดย อาจารย์ แสนประเสริฐ  ปานเนียม นางสาวศิวพร  แก้วเกตุ  นางสาวประภาภรณ์  พุ่มทับทิม และนางสาวอารีย์รัตน์ จันทรมิตร นำผลงาน การวิจัยเรื่องการศึกษาวรรณกรรมลายลักษณ์ : กรณีศึกษา  ตำบลปากทะเล  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  ไปจัดนิทรรศการในการประชุม วิชาการระดับชาติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ครั้ง ที่ 1 เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ แผ่นดินไทย  ในระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2552   ฮอลล์ 9  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค  เมืองทองธานี  มีผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก  ในช่วงระหว่างการประกาศรางวัล Professional Vote ผลปรากฏว่าโครงการการศึกษาวรรณกรรมลายลักษณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในนิทรรศการการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอนบูรณาการศาสตร์เพื่อการเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ABC-PUS) ประเด็นการศึกษาคณะผู้วิจัย ขอขอบพระคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  สาขา วิชาภาษาไทย  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนโครงการมา ณ โอกาสนี้ 

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting