เปิดอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft office 2007 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2009 เวลา 13:00 น.

 

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft word 2007  ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของทุกคณะ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อวันที่ 21 และ 23 เมษายน  2552  ที่ผ่านมา    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  221  วิทยากรโดย อาจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ   ซึ่งหลักสูตรที่เปิด อบรมต่อไปคือ  Microsoft PowerPoint 2007 ในวันที่  28 เมษายน และ 7 พฤษภาคม  2552  และ  Microsoft Excel 2007  ในวันที่ 14  พฤษภาคม  2552   คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรม  ติดต่อได้ที่ คุณชุติมา คุณนะ   โทรศัพท์ 032-493-269 หรือ 1334 

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting